Artikel Natuurinclusief Renoveren (Stroomversnelling, okt 2020)

Artikel Wijkkompas, wijktransitie Gemeente Nijmegen (Stroomversnelling, mei 2020)

Slimme Stappen maken met verduurzamen woningen (Energielinq/Stroomversnelling, dec 2019)

Brochure ‘Zon op huur’
Handleiding voor huurders die zonnepanelen op hun dak willen, Energie-U, 2016

Utrechtse huurdersinitiatieven met zonnepanelen

Nieuwsbrief Noodhulp
Rode Kruis, Utrecht

Nieuwsbrief Noodhulp Rode Kruis distric Utrecht